Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Славутицька міська рада
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_top

 
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_l

 
 

 Редактор вмісту

 
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Положення визначає повноваження, порядок формування та організації роботи постійних комісій Славутицької міської ради.​

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Статус постійних комісій Славутицької міської ради

1.1.   Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

1.2.   Постійні комісії Славутицької міської ради здійснюють свою діяльність, керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Славутицької міської ради, Статутом і Кодексом етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади, Регламентом Славутицької міської ради та цим Положенням.

1.3.   Постійні комісії Славутицької міської ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

1.4.   Діяльність постійної комісії координує секретар Славутицької міської ради.

1.5.   Положення про постійні комісії затверджується міською радою.

1.6.  Перелік, функціональна спрямованість та особистий склад постійних комісій ради затверджуються окремим рішенням Славутицької міської ради.​

Читати весь текст


Визначення функціональної спрямованості постійних комісій Славутицької міської ради

1.       Комісія ради з питань реалізації Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прав і свобод людини, законності і правопорядку, протидії корупції, регламенту, впровадження в життєдіяльність територіальної громади Статуту і Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади, депутатської етики та регуляторної політики (скорочена назва - комісія ради з питань правопорядку та законності) -  питання щодо:

1)   правопорядку, боротьби зі злочинністю та корупцією (включаючи питання організації сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, нотаріусів, а також служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури);

2)   додержання та захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина;

3)   дотриманням законності і правопорядку всіма суб'єктами територіальної громади;

4)   діяльності Славутицької міської ради, міського голови, формування та діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатських груп, фракцій, депутатів ради, секретаріату ради, її органів (включаючи питання дотримання законодавства України в своїй діяльності, дотримання норм депутатської етики, порушення статусу депутата, реалізації депутатами своїх повноважень, підготовки та прийняття рішень ради);

5)   діяльності виконавчого органу Славутицької міської ради  (включаючи питання співпраці Славутицької міської ради та виконавчого органу, визначення обсягу повноважень, скасування актів виконавчого органу, які не відповідають вимогам законодавства України, діяльності адміністративної комісії при виконавчому органі ради);

6)   правової освіти населення;

7)   реагування органів прокуратури України, правоохоронних та контролюючих органів на рішення Славутицької міської ради, рішення та дії відповідних посадових осіб Славутицької міської ради.

8)   місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення;

9)   виборів, референдумів та інших форм безпосереднього волевиявлення громадян;

10) об'єднання в асоціації та інші форми добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування;

11) Статуту та Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади;

12) символіки територіальної громади та найменувань;

13) міжнародних та регіональних зв'язків;

14) служби в органах місцевого самоврядування;

17) нагородження та заохочення Славутицькою міською радою;

18) утримання органів правопорядку за рахунок місцевого бюджету;

19) регламенту Славутицької міської ради.

20) регуляторної політики;

21) реалізації Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

22) використання коштів місцевого бюджету;

23) практики застосування, впровадження та виконання прийнятих законів або їх окремих положень та ефективність їх дії на адміністративній території м.Славутича;

Окремим рішенням Славутицької міської ради комісії може бути доручено здійснювати й інші функції.

 2.       Комісія ради з питань регіонального розвитку, економічної політики, підприємництва, земельних відносин, реалізації «Стратегічного плану розвитку міста до 2020 року», диверсифікації економіки міста, програми розвитку технологічного парку і спеціальної економічної зони «Славутич», виконання програми щодо зняття з експлуатації ЧАЕС та приведення об’єкту «Укриття» до екологічно безпечного стану, реалізації «Плану дій» (скорочена назва - комісія ради з питань соціально-економічного розвитку та земельних відносин) питання щодо:

1)       розвитку продуктивних сил міста;

2)       стратегічного та соціально-економічного розвитку м. Славутича;

3)       економічної політики;

4)       диверсифікації економіки міста;

5)       програми розвитку технологічного парку;

6)       спеціальної економічної зони “Славутич”;

7)       виконання програми щодо зняття з експлуатації ЧАЕС та приведення об‘єкту “Укриття” до екологічно безпечного стану;

8)       реалізації “Плану дій”;

9)       екології, реалізації екологічних прав громадян та місцевих екологічних програм;

10)  земельних відносин (включаючи питання володіння, користування та розпорядження землями територіальної громади міста, викупу земельних ділянок для суспільних потреб міста, організації землеустрою, здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, вирішення земельних спорів);

11)  інвестиційної діяльності на території м. Славутича;

12)  використання коштів місцевого бюджету;

13)  підприємництва;

14)  промисловості;

15)  науково-технічних програм та інноваційних проектів;

Окремим рішенням Славутицької міської ради комісії може бути доручено здійснювати й інші функції.

3.       Комісія ради з питань архітектури та будівництва,  комунальної власності, орендних відносин,  приватизації, енергоефективності,  реформування житлово-комунального господарства та тарифної політики (скорочена назва - комісія ради з питань міського господарства) -  питання щодо:

1)       приватизації;

2)       комунальної власності (включаючи питання володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, захисту комунальної власності, створення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств);

3)       житлово-комунального господарства (включаючи питання управління об'єктами житлово-комунального господарства, реформування та якості забезпечення населення житлово-комунальними послугами);

4)       тарифної політики;

5)       орендних відносин;

6)       архітектурно-будівельної діяльності;

7)       планування та забудови територій;

8)       розміщення рекламно-інформаційного обладнання (засобів реклами) та елементів дизайну міського середовища.

9)       організації озеленення, охорони зелених насаджень;

10)  утримання та поводження з тваринами;

11)  благоустрою;

12)  організації та діяльності житлово-будівельних, гаражних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

13)  поводження з побутовими відходами;

14)  надзвичайних ситуацій у місті;

15)  захисту прав споживачів;

16)  тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території міста;

17)  організації надання ритуальних послуг (включаючи питання створення та експлуатації об'єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховань).

18)  обліку та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна.

19)  торгівлі (включаючи питання визначення правил торгівлі на ринках, створення та діяльності закладів торгівлі), громадського харчування та побутового обслуговування населення;

20)  житлового забезпечення (включаючи питання реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, реконструкції об'єктів житлового фонду);

21)  енергоефективності та енергозбереження;

22)  використання коштів місцевого бюджету;

23)  господарського  і соціально-культурного будівництва у м. Славутичі;

Окремим рішенням Славутицької міської ради комісії може бути доручено здійснювати й інші функції.

4.       Комісія ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики (скорочена назва - бюджетна комісія ради) -  питання щодо:

1)       бюджету міста Славутича (включаючи питання доходів, видатків, контролю за виконанням бюджету);

2)       встановлення місцевих податків та зборів (в тому числі, питання надання пільг по місцевих податках і зборах та встановлення розміру частки прибутку суб'єктів комунальної власності, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету);

3)       порушення фінансової та податкової дисципліни;

4)       затвердження ставок та встановлення пільг щодо земельного податку;

5)       функціонування цільових фондів;

6)       місцевих позик, здійснення місцевих запозичень та управління борговими зобов'язаннями;

7)       інвестиційної діяльності на території міста Славутича;

8)       пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інфраструктури міста Славутича.

Окремим рішенням Славутицької міської ради комісії може бути доручено здійснювати й інші функції.

 

5.       Комісія ради з питань науки, освіти, культури, охорони здоров’я, медичного обслуговування, програми ВООЗ «Здорові міста», соціального захисту населення, екології (скорочена назва - комісія ради з питань освіти, культури  та охорони здоров'я) -  питання щодо:

1)       охорони здоров’я та медичного обслуговування (включаючи питання діяльності закладів охорони здоров'я, забезпечення населення медико-санітарною допомогою, програми ВООЗ “Здорові міста”, медичного страхування);

2)       соціального захисту населення (включаючи питання діяльності закладів соціального захисту населення, соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі в питанні побутового обслуговування, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки);

3)       материнства та дитинства (включаючи питання соціального захисту дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, а також щодо оплати харчування дітей у школах);

4)       зайнятості населення та заходів щодо соціального захисту населення від безробіття;

5)       культурно-просвітницької діяльності (включаючи питання видавничої справи та розповсюдження книжкової продукції, бібліотечної справи, кінематографії та кінопоказів, народних художніх промислів, відпочинку та розваг, парків та галерей);

6)       мистецької діяльності (включаючи питання професійних творчих спілок та аматорів, театрів, шкіл естетичного виховання, мистецьких навчальних закладів, концертно-гастрольної діяльності тощо);

7)       організації культурно-масових заходів та свят у м. Славутичі;

8)       міжнародних та міжнаціональних культурних зв'язків, діяльності національних культурних товариств;

9)       охорони історико-культурної спадщини (включаючи питання збереження та використання історичних споруд, музейної, архівної справи, діяльності заповідників, повернення культурних цінностей);

10)  благодійної діяльності;

11)  курортно-рекреаційної діяльності;

12)  сім'ї (включаючи питання соціальної підтримки багатодітних сімей, допомоги сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми);

13)  освіти (включаючи питання діяльності закладів освіти, діяльності позашкільних навчальних закладів, розвитку освіти у місті Славутичі, моніторингу освіти

14)  організації відпочинку дітей, оздоровлення та санаторно-курортного лікування;

15)  науки (включаючи питання діяльності закладів науки, науково-освітніх інновацій);

16)  інтелектуальної власності;

17)  демографічної політики;

18)  використання коштів місцевого бюджету;

Окремим рішенням Славутицької міської ради комісії може бути доручено здійснювати й інші функції.

 

6. Комісія ради з питань молоді, фізичної культури, спорту та туризму, засобів масової інформації (ЗМІ), інформаційних технологій, електронного врядування, електронної демократії, системи менеджменту якості (ISO 9001), зв'язків з громадськими організаціями, об'єднаннями (скорочена назва - комісія ради з питань інформаційних технологій, молоді та спорту) -  питання щодо:

1)       туризму, в тому числі, функціонування мережі туристичних послуг та готельного господарства.

2)       молоді та молодіжної політики;

3)       фізичної культури;

4)       спорту та спортивної діяльності (включаючи питання забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту);

5)       організації оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді,

6)       розвитку клубів за місцем проживання.

7)       діяльності засобів масової інформації;

8)       інформаційних технологій;

9)       електронного врядування;

10)  електронної демократії;

11)  системи менеджменту якості (ІSO 9001) у м. Славутичі;

12)  зв'язків з громадськими організаціями та об'єднаннями;

13)  використання коштів місцевого бюджету;

Окремим рішенням Славутицької міської ради комісії може бути доручено здійснювати й інші функції.​​