Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Славутицька міська рада
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_top

 
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_l

 
 

 Редактор вмісту

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

С л а в у т и ц ь к о ї    м і с ь к о ї    р а д и

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬН​І ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1.1. Порядок діяльності

1.   Порядок діяльності Славутицької міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

2.  Робота Славутицької міської ради ведеться державною мовою. Ця мова використовується в усіх її офіційних оголошеннях та документації.

3.  У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати на засіданнях Славутицької міської ради російською мовою.

4.   Сесії Славутицької міської ради розпочинаються та закінчуються під звуки Державного Гімну України  та гімну м. Славутича.

 

Стаття 1.2. Статус регламенту

Регламент Славутицької міської ради має силу нормативного акту органа місцевого самоврядування, який встановлює порядок скликання і проведення сесій Славутицької міської ради, формування її органів, порядок здійснення контрольної діяльності, регулювання функцій і діяльності депутатів, посадових осіб, органів і організацій міської ради, а також процедури, які випливають з повноважень міської ради, встановлених Конституцією, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та інших нормативно-правових актів.

 

Стаття 1.3. Забезпечення гласності в роботі Ради

1. Засідання Славутицької міської ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій є відкритими і гласними, за виключенням випадків, коли вказаними органами буде прийнято рішення про проведення закритих засідань.

              Засідання міської ради проводяться в режимі онлайн трансляцій.

2. Гласність роботи Славутицької міської ради забезпечується шляхом повідомлень про її засідання по місцевому телебаченню і радіо, публікацій в пресі, а також шляхом фіксації засідань міської ради в повному обсязі на засоби звуковідтворення, якщо міською радою не буде прийнято іншого рішення. Записи засідань зберігаються в апараті ради протягом одного року з моменту припинення повноважень міської ради відповідного скликання.

3. Представники телебачення, радіо і преси допускаються на сесію Славутицької міської ради без обмежень, за виключенням закритих засідань. Представникам засобів масової інформації одночасно з депутатами надаються матеріали, які поширюються серед депутатів, за винятком тих, відносно яких прийнято у встановленому порядку відповідне рішення міської ради щодо нерозголошення чи ненадання цих документів.

4.  Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, (крім випадків передбачених законодавством). На засіданнях Славутицької міської ради можуть бути присутніми громадяни територіальної громади міста Славутича на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде секретар міської ради. Заявки на запис подаються секретарю міської ради або його помічнику не пізніше як за добу до засідання міської ради. Кількість присутніх на засіданні громадян може бути обмежена секретарем ради, виходячи із наявності вільних місць у приміщенні, де відбувається засідання Славутицької міської ради. В залежності від актуальності або значності питання для територіальної громади, що розглядається на сесії та великої кількості бажаючих бути присутніми на цій сесії, приймається рішення про забезпечення проведення сесії у відповідному для цього приміщенні. Таке рішення може прийняти міський голова, президія Славутицької міської ради та сама міська рада.

5. Порядок розміщення депутатів та інших осіб, присутніх у залі засідань, визначається секретарем Славутицької міської ради. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання Славутицької міської ради особи, які не є депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів, за винятком тих осіб, які супроводжують депутатів-інвалідів, представників преси та технічних працівників, визначених секретарем Славутицької міської ради, а також інших запрошених по рішенню ради.

 Читати весь документ