Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Комунальні підприємства
Комунальні підприємства міста
КП "Славутич - Водоканал"
MUNICIPAL ENTERPRISE FOR WATER SERVICES
Адреса: 07101, Київська область, Вишгородський р-н, м.Славутич, Київский квартал, 10
Address: 07100, Kyiv region, Slavutych, Kyivskyi quarter, 10
тел.: 1581 або 2-28-16, 2-42-65
contact phone: 1581 або 2-28-16, 2-42-65
факс:
fax:
E-mail: office@vodaslav.com.ua
 

 Редактор вмісту ‭[1]‬

 

К​ерівництво:

Посада

П.І.Б.​

Директ​ор 
підприємства​

Джалалян  Костянтин Валерійович

Заступник

директора​

Шаплико Максим Олександрович

Головний

інженер​

Шульга Володимир Васильович
Структура підприємства: 

Назва структурного
підрозділу​
Посада П.І.Б. керівника
структурного підрозділу
Контактний
телефон
Виробничо-технічний відділ Начальник
відділу
Шульга 
Світлана 
Степанівна
​(04579)
2-33-27
Бухгалтерія Головний
бухгалтер
Єрмоленко
Наталія
Миколаївна
​​(04579)
2-
07-20
Відділ кадрів

Начальник
відділу
Мажарська
Неллі 
Вікторівна
​​(04579)
2-
42-66
Відділ зі збуту Заступник
головного
інженера
Жеребнова
М.В.
​(04579)
2-36-15
Планово-економічний відділ
Начальник
відділу
Скиба В.М.​ -​
  Основні функції та напрямки роботи:

         ·  забір, очищ​ення та постачання води;

         ·  каналізація, відведення й очищення стічних вод;

         ·  безперебійне забезпечення послугами централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення населення м. Славутич та інших споживачів;

         ·  розвиток і вдосконалення надання послуг централізованого постачання холодної води та централізованого вод​овідведення;

         ·  збирання та оброблення стічних вод;

         ·  вирішення питань щодо реконструкції та розширення діючих мереж водопостачання та водовідведення;

         ·  видача технічних умов та погодження проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів водопроводу та каналізації;

         ​·  експлуатація і проведення будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт устаткування мереж водопроводу та каналізації.

 

 Редактор вмісту ‭[2]‬

 


Authority:

Job titlе

Name

Director

Kostiantyn Dzhalalian

Assistant director

Maksym Shaplyko

Chief engineer

Volodymyr Shulha

Main functions and directions of work:

   · Catchment, treatment and supply of water;

   · Canalization, drainage and sewage treatment;

   · Uninterrupted provision of services of centralized supply of cold water and centralized drainage of the population of Slavutych and         other consumers;

   · Development and improvement of provision of centralized supply of cold water and centralized sewage water supply;

   · Sewage collection and treatment;

   · Resolving issues concerning reconstruction and expansion of existing water supply and sewage networks;

   · Issuance of technical specifications and approval of construction, reconstruction and capital repairs of water supply and sewage             facilities;

   · Operation and carrying out of building-installation, start-up and adjustment works of the equipment of networks of water supply            and sewage.​​