Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Публічна інформація
Сайт знаходиться у тестовому режимі
Славутицька міська рада
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_top

 
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_l

 
 

 Редактор вмісту

 
​                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 31.08.2011      104

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

у виконавчому комітеті Славутицької міської ради

 

 

І.  Інформація  з   питань  взаємодії з правоохоронними органами, Службою безпеки України

 

1.           Листування із органами Служби безпеки України.

2.           Кадрової роботи правоохоронних органів, їх штатної чисельності, надзвичайних подій, пов’язаних з особовим складом.

 

 

ІІ. Інформація з питань забезпечення охорони державної таємниці

 

1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці виконавчого комітету Славутицької міської ради.

2. Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурі секретних справ.

3. Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних документів.

4. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

5. Відомості про надання та скасування допуску до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

6. Відомості щодо облікової картки про надання допуску громадянину до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.

7. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян.

8. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутришньо-об`єктового режиму.

9. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

10. Відомості про порядок охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян.

11. Відомості про зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання, спеціальної економічної зони, що стосується економічної безпеки регіону, держави.

 

 

ІІІ.  Інформація з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

 

1. Інформація щодо стану системи оповіщення цивільного захисту міста Славутич.

2. Інформація про стан використання резервного фонду бюджету міста на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій місцевого рівня.

3. Інформація щодо залучення територіальної підсистеми захисту в антитерористичних операціях та територіальної оборони.

4. Інформація щодо формування та використання місцевого страхового фонду документації.

 

 

IV. Інформація з питань оборонної та мобілізаційної роботи

 

1. Відомості про військовий облік громадян.

2. Відомості про бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

3. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану виконавчого комітету Славутицької міської ради і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до зведених відомостей державної таємниці (далі - ЗВДТ) щодо:

3.1 створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій міста;

3.2 виробництва та поставки засобів та майна речової служби в особливий період;

3.3 виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільсько-господарської продукції в особливий період;

3.4 виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

3.5 виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період;

3.6 мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

3.7 кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в м.Славутич;

3.8 забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

3.9 показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки міста на особливий період;

3.10 підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

3.11 надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в місті в особливий період;

3.12 створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в місті в особливий період.

4. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки міста.

5. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки економіки міста.

6. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування виконавчого комітету, а також підприємств, установ і організацій міста, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

7. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів міста Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

8. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану виконавчого комітету.

9. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

10. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.

11. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки виконавчого комітету, окремого підприємства,  установи, організації міста.

12. Відомості  (за окремим показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку виконавчого комітету,  підприємства,  установи, організації міста.

13. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.

 

 

V. Інформація з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства

 

1. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

2. Плани міста, виконані  на топографічних та картографічних матеріалах у масштабі  1:50000 і більше у будь-якій системі координат, крім державної.

3. Відомості про координати астрономічних, гравіметричних, геодезичних пунктів на території міста, визначені з точністю до 20м і точніше в умовній системі координат.

 

 

VI. Інформація з питань кадрової роботи

 

1. Особові справи працівників органів місцевого самоврядування.

2. Декларації про доходи працівників органів місцевого самоврядування, окрім тих, які займають виборну посаду в органах влади та обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

3. Штатно-списковий склад працівників структурних підрозділів виконавчого комітету.

 

 

VII. Інформація з питань бухгалтерського обліку

 

1. Фінансові документи бухгалтерії.

2. Документи щодо:

2.1 штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

2.2 ревізій та перевірок фінансової діяльності.

 

 

VIII. Інформація служби у справах дітей

 

1. Питання щодо усиновлення, встановлення опіки та піклування (крім статистичних даних).

2. Облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (крім статистичних даних).

3. Питання відчуження житла, майна, власниками або співвласниками якого є малолітні та неповнолітні діти (крім статистичних даних).

 

 

ІХ. Інше

 

1. Інформація, що міститься в документах виконавчого комітету, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності виконавчого комітету або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.

 

 ​