Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Публічна інформація
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_top

 
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_l

 
 

 Редактор вмісту

 ​​Про пасажирські автоперевезення.pdfПро пасажирські автоперевезення.pdf
____________________________________________________________________________________________________
​​Повідомлення про плановану діяльність ДСП ЧАЕС.docПовідомлення про плановану діяльність ДСП ЧАЕС.doc

____________________________________________________________________________________________________

Звіт Славутицького міського фонду підтримки підприємницьва за 2018 рік.pdfЗвіт Славутицького міського фонду підтримки підприємницьва за 2018 рік.pdf

____________________________________________________________________________________________________  ЗАЯВА ПРО НАСЛІДКИ

ТОВ «Славутицька енергетична компанія» (директор - Дюкарєв М.Ю.) заявляє про екологічні наслідки реалізації проекту будівництва сонячної електростанції «Славутицька СЕС» потужністю 25 МВт в м. Славутич Київської області. Генпроектувальник - АТ «БЕТЕН ЕНЖЕНЬЕРI».

Проектована фотогальванічна електростанція (далі-ФЕС) призначена для виробництва електроенергії шляхом безпосереднього перетворення енергії сонячного випромінювання в електричну енергію за допомогою фотогальванічних напівпровідникових полікристалічних модулів (панелей). Встановлена сумарна потужність 25 МВт.

Об’єкт не входить до видів виробництв і об'єктів І, II та III класу небезпеки за санітарною класифікацією підприємств, виробництв та споруд відповідно до «Державних санітарних правил об'єктів планування та забудови населених пунктів» №173 (примітка до Додатку «Е» ДБН А.2.2-1-2003).

Потреба в ресурсах при експлуатації сонячної електростанції складає: земельних – 5 ділянок, загальною площею 52,9522 га, передані ТОВ «Славутицька енергетична компанія», згідно Договорів оренди; енергетичних (орієнтовно для власних потреб) – 1300 кВт·г в рік, водних – 400 куб. м/рік (водопостачання – привізне); при експлуатації – 8-12 чол.

Факторами, що можуть впливати на стан навколишнього природного середовища є: вплив на повітря під час експлуатації – відсутній. Вплив на водне середовище: утворення господарсько-побутових стічних вод у процесі життєдіяльності працівників та роботи електростанції(миття сонячних панелей). В процесі функціонування сонячної електростанції будуть утворюватися побутові відходи (IV-й клас небезпеки), які будуть вивозитись за межі території об’єкта згідно відповідних договорів із спеціалізованими організаціями. Потенційний вплив на ґрунти: вплив об'єкта на ґрунти в процесі експлуатації відсутній. Потенційний вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: планована діяльність не впливатиме на рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти в межах впливу підприємства відсутні. Вплив на навколишнє техногенне середовище – відсутній. Вплив на навколишнє соціальне середовище: об’єкти спортивно-оздоровчого, курортного та рекреаційного призначення в районі розміщення об'єкта відсутні.

Перелік залишкових впливів 1) Утворення господарсько-побутових стоків. 2)Утворення відходів.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення: з метою інформування громадськості про заплановану діяльність 20.12.2018 р. були проведені громадські обговорення, щодо яких попередньо було повідомлено в «Заяві про наміри» (газета «Теледень Славутич» №46 від 15.11.2018 р.).

ТОВ «Славутицька енергетична компанія» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог та нормативів природоохоронного та санітарного законодавства.​​