Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Публічна інформація
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_top

 
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_l

 
 

 Редактор вмісту

 
​                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міського голови

19.05.2011      225

 

П Е Р Е Л І К

інформації виконавчого комітету Славутицької міської ради,

 що підлягає оприлюдненню

 

№ з/п

Назва розділу

і​нформаційного наповнення

Управління, відділи та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Славутицької міської ради, відповідальні за подання та актуалізацію інформації

1.

Інформація про організаційну структуру Славутицької міської ради та її виконавчого комітету

Фінансове управ­ління, структурні підрозділи виконкому 

2.

Інформація про місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності виконавчого комітету Славутицької міської ради

Структурні підрозділи виконкому

3.

Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)

Фінансове управ­ління, структурні підрозділи виконкому

4.

Розпорядження міського голови, рішення Славутицької міської ради та її виконавчого комітету, які є нормативно-правовими актами, актами індивідуаль­ної дії (крім внутрішньоорганізаційних)

Відділ з питань діловодства, звернень громадян та контролю, відділ правової та кадрової роботи

 

5.

Проекти розпоряджень міського голови, рішень Славутицької міської ради та її виконавчого комітету, що підлягають обговоренню (оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття)

Структурні підрозділи виконкому

 

6.

Інформація про нормативно-правові засади діяльності виконавчого комітету Славутицької міської ради

Відділ правової та кадрової роботи

7.

Перелік та умови отримання послуг, що надаються виконавчим комітетом Славутицької міської ради, форми та зразки докумен­тів, правила їх заповнення

Структурні підрозділи виконкому

8.

Порядок складання, подання до виконкому запиту на інформацію, в тому числі інформацію про номери засобів зв’язку (факс, телефон, електронна пошта) осіб, відповідаль­них за забезпечення доступу запитувачів до інформації

Відділ з питань діловодства, звернень громадян та контролю

 

9.

Порядок оскарження актів виконавчого комітету Славутицької міської ради, дій чи бездіяль­ності її посадових осіб

 

Відділ правової та кадрової роботи

 

10.

Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає виконавчий комітет Славутицької міської ради

Структурні підрозділи виконкому

 

11.

Інформація про механізми чи проце­дури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень виконавчого комітету Славутицької міської ради

Відділ правової та кадрової роботи

12.

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань виконавчого комітету Славутицької міської ради

Структурні підрозділи виконкому

13.

Загальні правила роботи виконавчого комітету Славутицької міської ради, правила внутрішнього трудового розпорядку

Структурні підрозділи виконкому

 

14.

Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Відділ з питань діловодства, звернень громадян та контролю

15.

Інформація про діяльність виконавчого комітету Славутицької міської ради, а саме про:

місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електрон­ної пошти міського голови та його заступників, а також керівників струк­турних підрозділів, основні функції структурних підрозділів

Структурні підрозділи виконкому

 

 

16.

Інформація про організацію та графік особистого прийому громадян

Відділ з питань діловодства, звернень громадян та контролю

17.

Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на замі­ще­ння вакантних посад

Відділ правової та кадрової роботи

18.

Перелік та службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організа­цій, що належать до сфери управління виконавчого комітету Славутицької міської ради та їх керівників

Відповідні структурні підрозділи виконкому

 

19.

Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовую­ться у зв'язку з цим (підлягає невідклад­ному оприлюдненню)

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

 

 __________________________________________________________________________________________

Відповідно до розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 09 лютого 2018 року № 49 визначено графік проведення особистих виїзних прийомів громадян керівником Київської облдержадміністрації на 2018 рік

У місті Славутичі прийом громадян будуть здійснювати: Денисенко Ю.О. – заступник голови Київської ОДА

25.04.2018, 23.05.2018, 22.08.2018

Кучер В.А. – заступник голови Київської  ОДА 28.12.2018

Особисті виїзні прийоми керівництвом Київської ОДА будуть здійснюватися  у каб. 107 будівлі виконавчого комітету з 10:00 до 12:00.  

Жінки, яким присвоєно звання «Мати-героїня», інваліди Великої Вітчизняної війни, Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу, Герої України, учасники АТО приймаються позачергово.

У Київській ОДА з 10:00 до 12:00 працюють прямі телефонні лінії за участі керівництва облдержадміністрації, які проводяться у приймальні громадян (каб. № 36). Контактний телефон: 286-84-11.

Працюють прямі телефонні лінії за участі керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, які проводяться у приймальні громадян (каб. № 36) з 10:00 до 12:00. Контактний телефон: 286-84-11.​