Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Розвиток міста
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_top

 
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_l

 
 

 Редактор вмісту

 


 
Виконавчий комітет Славутицької міської ради повідомляє:

·       Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування -   Адміністратора відділу адміністрування та дозвільних процедур управління адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради.

 

Вимоги до кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі на даній посаді: громадянство України, вища юридична освіта, за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр», стаж роботи за фахом на державній службі (службі в органах місцевого самоврядування) не менше  року, або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років, володіння державною мовою, знання законодавства про місцеве самоврядування, про службу в органах місцевого самоврядування, про дозвільну систему, про державну реєстрацію, знання компютера, достатні для самостійного створення основних документів, таблиць, використання довідкових систем та мережі Інтернет.

Додаткові вимоги: аналітичне мислення, гнучкість та відкритість до інновацій, відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність;

·       Про наявність вакансії державного реєстратора відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг виконавчого комітету Славутицької міської ради за строковим трудовим договором.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища юридична освіта, за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр», стаж роботи за фахом на державній службі (службі в органах місцевого самоврядування) не менше  року, або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років,   володіння державною мовою, знання законодавства про державну реєстрацію, знання компютера, достатні для самостійного створення основних документів, таблиць, використання довідкових систем та мережі Інтернет.

Додаткові вимоги: аналітичне мислення, гнучкість та відкритість до інновацій, відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність;


Документи приймаються за адресою: 07101, м. Славутич, Центральна площа, 7, кім. 319.

Довідки про умови конкурсу за телефоном: 3-00-11*140.

дата публікації 02.01.2018

**********************************************************************************************

Виконавчий комітет Славутицької міської ради на підставі розпорядження міського голови від  29.12.2018 № 146 ос оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Житлово-комунальний центр» (м. Славутич, Київський кв-л, буд.14).

 

Строк приймання документів від кандидатів – 30 днів з моменту розміщення оголошення.

Місце приймання документів – Виконавчий комітет Славутицької міської ради (м. Славутич, Центральна площа,  буд.7 каб. 318).

Перелік документів для участі у конкурсі:

1) заяву щодо участі у конкурсі, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства — іншого документа, що посвідчує особу);

 3) автобіографію кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

5) копію заповненої частини трудової книжки;

6) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) довідку про допуск до державної таємниці (за наявності такого допуску);

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за встановленою законодавством України формою.

9) Перспективний план розвитку комунального підприємства (надрукований на компютері та наданий в паперовому вигляді).

10) інші матеріали на розсуд кандидата.

 

Вимоги до кандидатів на посаду директора

 

 Кандидатом на посаду директора може бути особа, яка:

1) має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр»;
2) має досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування у відповідній сфері управління не менше 3 років;

3) володіє державною мовою;

4) має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

5) відповідає іншим вимогам до керівника суб’єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством України.

          

Не може бути кандидатом на  посаду особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята у встановленому законодавством порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

5) є членом організації, утворення  діяльність якої заборонено законом або судом;

6) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

7) не подала декларацію за минулий рік за формою декларації, встановленою для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) у випадку, якщо повинна була її подавати.

8) була звільнена з посади у зв’язку з порушенням діючого законодавства України або усунута з посади в інший передбачений законодавством спосіб.​


дата публікації 02.01.2018