Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Пропозиції оренди
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_top

 
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_l

 

 

 Редактор вмісту

 
​​​Нормативно правові акти


1. 

ПОЛОЖЕННЯ


про порядок передачі в оренду майна комунальної власності

територіальної громади міста Славутича

1. Загальні положення

1.1.      Це Положення розроблено на підставі Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", інших законів України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних актів Фонду державного майна України, актів Славутицької міської ради та її виконавчого комітету і спрямовано на регулювання порядку передачі в оренду об’єктів майна комунальної власності територіальної громади м.Славутича з метою підвищення ефективності їх використання, задоволення прав та інтересів територіальної громади м.Славутича, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в місті.

1.2.      Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

оренда — засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

об'єкти оренди — цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць); нерухоме комунальне майно (будівлі, споруди, приміщення); інше окреме індивідуально визначене комунальне майно за винятком тих об'єктів, які відповідно до чинного  законодавства не можуть бути об'єктами оренди або визначені органами місцевого самоврядування м.Славутича такими, що не  можуть бути передані в оренду;

орендар — фізичні особи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, юридичні особи будь-яких форм власності.

    Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладання договору зобов'язана зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності;

орендодавець — комунальні підприємства, бюджетні установи та організації уповноважені Славутицькою міською радою управляти комунальним майном, на балансі яких знаходиться це майно.

Орендодавець несе відповідальність за стан майна та ефективне його використання;

невід'ємні поліпшення орендованого майна — здійснені орендарем заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості;

орендна плата - це платіж, який вносить орендар за користування майном, (в тому числі за місця загального користування), переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності, та може використовуватись у таких значеннях

базова або початкова орендна плата — це економічний кількісний показник обрахований без врахування інфляційних впливів за користування майном, яке передається в оренду на конкурсних засадах та вказується в повідомленнях про оголошення конкурсу або згідно з методикою розрахунку орендної плати, затвердженою рішенням Славутицької міської ради;

річна, місячна, подобова, погодинна орендна плата — це економічний кількісний показник, в залежності від періоду, за який визначається розмір орендної плати;

суборенда — засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається орендарем в оренду третій особі (в межах основного договору оренди);

цілісний майновий комплекс — господарський об’єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, з автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. У разі виділення цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс.;

індивідуально визначене майно – інвентарні об’єкти або групи інвентарних об’єктів та інше окреме майно, що може реалізуватися способами, визначеними законодавством, як окремий самостійний об’єкт;

Конкурсна (орендна) комісія – це тимчасовий діючий колегіальний орган, склад якого затверджується виконавчим комітетом Славутицької міської ради, та який збирається відділом комунальної власності, послуг і приватизації з метою проведення конкурсів з надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади, а також вирішення інших питань, пов’язаних з орендними правовідносинами в місті, рішення якого, після затвердження міським головою, є обов’язковими для виконання керівниками комунальних підприємств міста.

конкурсна гарантія – грошовий  внесок у розмірі двохмісячної орендної плати, який є засобом забезпечення укладення переможцем конкурсу договору оренди; у випадку укладення договору оренди  носить характер авансу та зараховується  в рахунок орендних платежів;

вартість – суспільно-визначений еквівалент у грошовій сумі;

оцінка – процес визначення вартості майна за встановленою процедурою на певну дату;

незалежна оцінка – визначення вартості майна, що передається в оренду, здійснюване експертом;

експерт – суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання, який здійснює оцінку відповідно до законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні;

дата оцінки – дата, за станом на яку здійснюються процедури оцінки майна та визначається вартість майна;

нежитлове приміщення – простір в будівлі (будинку, споруді тощо), обмежений з усіх сторін захисними конструкціями: стінами (у тому числі з вікнами і дверима) зі стелею (перекриттям) і підлогою.

Методика  – це “Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Славутич”, яка затверджена рішенням Славутицької міської ради;

експлуатаційні витрати - це витрати орендодавця, безпосередньо пов’язані з утриманням (експлуатацією) орендованого  нерухомого майна;

ремонт будівлі – комплекс робіт з відновлення стану будівлі та (або) збільшення її довговічності;

поточний ремонт будівлі – комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу будівлі;

капітальний ремонт будівлі – комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшенням експлуатаційних показників, також покращення планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта;

реконструкція будівлі – перебудова існуючих об’єктів, пов’язана з підвищенням їх техніко-економічного рівня, поліпшенням умов експлуатації, зміною основних техніко-економічних показників (функціональне призначення, геометричні розміри);

проектно-кошторисна документація – документ, що визначає обсяг і зміст роботи та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.​


2. 

ПОЛОЖЕННЯ


про порядок організації та проведення приватизації майна комунальної власності 

територіальної громади міста Славутича та земельних ділянок під приватизованими 

об’єктами

 

 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Положення про порядок організації та проведення приватизації майна комунальної власності територіальної громади м. Славутича (далі - Положення) розроблено у відповідності з Законами України “Про приватизацію державного майна”, “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”, Земельним кодексом України.

2. Положення визначає способи приватизації, порядок підготовки та проведення продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Славутича, в тому числі земельних ділянок несільськогосподарського призначення під приватизованими об’єктами нерухомості (далі - об’єкти), за конкурсом, аукціоном (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), а також шляхом викупу, порядок розрахунків за придбаний об’єкт, права та обов’язки учасників приватизації.

                                (п.2 в редакції рішення міської ради від 08.10.2012 №  704-20-VІ )

 3. Наведені нижче терміни в цьому Положенні вживаються у такому значенні:

§         конкурс – спосіб продажу об’єкта, за яким власником об’єкта стає покупець, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов – найвищу ціну;

§         аукціон - спосіб продажу об’єкта, за яким власником об'єкта стає покупець, який в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

§         початкова ціна майна – ціна, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством способом, що передбачає конкуренцію покупців;

§         учасник конкурсу (аукціону) – юридична або фізична особа, яка зареєстрована відповідно до цього Положення;

§         покупець – юридична або фізична особа;

§         покупці земельної ділянки – суб’єкти, визначені ст.2 Земельного Кодексу України;

§         продавець  – відділ комунальної власності, послуг і приватизації (надалі орган приватизації);

§         невід’ємні поліпшення орендованого майна – здійснені орендарем заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості.

§         об’єкти нерухомості – об’єкти, що розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення.

§         земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

§         місцеві засоби масової інформації – газета «Теледень-Славутич», сайт територіальної громади м.Славутича (www.e-slavutich.qov.ua)

4.  Об’єктами приватизації є:

 

§        єдині майнові комплекси підприємств та їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні суб’єкти господарювання - юридичні особи (у тому числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період не перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані (група А);

§        окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками, на яких таке майно розташовано (група А);

§        об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти, в тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані (група Д);

§        об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації (група Ж)".

(п.4 в редакції рішення міської ради від 08.10.2012 №  704-20-VІ )

5. Органом приватизації є відділ комунальної власності, послуг і приватизації управління економіки та соціального розвитку міста виконавчого комітету Славутицької міської ради (далі – орган приватизації).

6. Покупцями об'єктів можуть бути юридичні та фізичні особи, які визнані покупцями відповідно до Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”, Земельного кодексу України.

7. Об’єкти приватизації можуть бути придбані покупцями за рахунок власних і позичених грошових коштів.

8. Переліки об’єктів, що перебувають у комунальній власності та підлягають продажу або заборонені до відчуження щорічно складаються органом приватизації, доводяться до відома виконавчого комітету та затверджуються рішенням міської ради.

Включення об’єктів приватизації до зазначених переліків здійснюється з ініціативи органу приватизації чи покупця.

Приватизація об’єктів, що перебувають у комунальній власності здійснюється переважно конкурентними способами.

Включення об’єкта права комунальної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, здійснюється за рішенням міської ради лише у разі, якщо орендарем, за згодою орендодавця, здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як  25 відсотків ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання для цілей оренди майна.

(абз. 4 п.8 в редакції рішення міської ради від 08.10.2012 №  704-20-VІ )

Продаж земельних ділянок під об’єктами нерухомості юридичним та фізичним особам, зацікавленим у придбанні їх у власність, здійснюється за їх письмовими заявами, відповідно до Порядку продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомості, які приватизовані.

     Сектор земельних ресурсів та відносин відділу містобудування та  архітектури надає органу приватизації усю інформацію і документи, які необхідні йому для здійснення продажу земельних ділянок. Орган приватизації виступає замовником робіт із землеустрою.

9.  З прийняттям рішення про включення об’єктів до переліків, які підлягають приватизації, стосовно нього припиняється дія норм господарського кодексу України у частині купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі в оренду, надання безоплатно, списання майна, а також передача майна в іпотеку.

      Забороняється здійснення операцій (дій), внаслідок яких може відбутися відчуження зазначеного майна чи зменшення його вартості або зменшення розміру земельної ділянки. Якщо ці дії необхідні для ефективного функціонування об’єкта, що приватизується, вони здійснюються підприємством з дозволу органу приватизації.

(п.9 в редакції рішення міської ради від 08.10.2012 №  704-20-VІ )