Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Установи та організації міста
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_top

 
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_l

 

 

 wpIspolkom_petrovi4 - wpOrganizations

 
Славутицький міський центр зайнятості
Адреса: 07101, Київська область, м. Славутич, проспект Дружби Народів, 9
тел.: (04579) 2-35-98
факс:
 

 wpIspolkom_petrovi4 - wpOrgNews

 

Новини

 

 Редактор вмісту

 

Послуги, які надаються центром зайнятості для роботодавців:

1.    Інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці.
2.    Інформування роботодавців у відповідності з профілем підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в ЦЗ.
3.    Інформування роботодавців  про осіб, які шукають роботу та мають унікальні (рідкі) професії, спеціальності, або особисті якості.
4.    Інформування про витрати ЦЗ коштів страхового фонду.
5.    Вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом.
6.    Здійснення на замовлення роботодавця підбору необхідних працівників із використанням психодіагностичних методик.
7.    Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ шляхом надання дотацій.
8.    Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ при виконанні певних видів тимчасових робіт.
9.    Допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом проведення ярмарок вакансій
10.    Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві.
11.    Надання комплексу спеціальних послуг у розв'язанні проблеми роботи із трудовим колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників.
12.    Консультування з питань законодавства про працю, зайнятість, соціального страхування на випадок безробіття
13.    Інформування ПОУ про виконання обов"язків перед Фондом та його прав, як страхувальника.
14.    Допомога у підготовці текстів оголошень про вакансії і пошук кадрів для їх розміщення у засобах масової інформації.
15.    Сприяння у проведенні представниками ПОУ співбесід із кандидатами на робочі місця.
16.    Проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб.
17.    Розміщення в ЦЗ у паспортах ПОУ відомостей про підприємства: соціально-економічне становище, продукцію, що виробляється, потребу в кадрах.
18.    Проведення ярмарок вакансій, конкурсу на звання Кращий роботодавець року, конкурсу на кращу публікацію про роботодавця.
19.    Реєстрація трудових договорів та консультації з порядку їх укладання.
20.    Консультування з використання праці іноземця.
21.    Консультування з працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці.
22.    Консультування щодо надання послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном.Подання статистичної звітності

Згідно пп. 4, 5  ст. 20 Закону України «Про зайнятість населення»  всі підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання подають до центру зайнятості за їх місцезнаходженням наступні звіти:

1)    форма № 3-ПН – «Звіт про наявність вакансій», при наявності вакансій;

2)    форма № 4-ПН (план) – «Звіт про заплановане вивільнення працівників», не пізніше ніж за 2 місяці до вивільнення працівників згідно ст. 40 п.1;

3)    форма  №  4-ПН (факт) – «Звіт про фактичне вивільнення працівників», в 10-денний строк після вивільнення працівників;

4)    форма № 5-ПН – «Звіт про прийнятих працівників» (при наявності), складається та подається не пізніше 10 календарних днів з дня прийому працівника на роботу (першого робочого дня працівників).

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  від 08.07.2010 № 2464-VI, який набрав чинності з 1 січня 2011 року, внесено зміни і доповнення до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Кодексу України по адміністративні правопорушення. Зокрема, цим законом передбачено, що неподання звітності про прийнятих працівників (форма № 5-ПН «Про прийнятих працівників») або порушення термінів її подання тягне за собою адміністративну відповідальність посадових осіб підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю (ст.165-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Проведення перевірок платників
З набранням чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" на період до повного стягнення заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій (пені та штрафів) центри зайнятості мають право здійснювати перевірки щодо правильності нарахування, своєчасного і повного перерахування та застосовувати фінансові санкції відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом.
Перевірка платників щодо правильності нарахування, своєчасного і повного перерахування страхових внесків за період з дня проведення останньої перевірки або з дати набуття статусу платника страхових внесків (якщо перевірка проводиться вперше) до 1 січня 2011 року здійснюється центрами зайнятості одноразово.
Проведення таких перевірок узгоджується з планом контрольних заходів органів Пенсійного фонду України щодо платників єдиного внеску та перевірками центрами зайнятості використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Графік роботи відділу взаємодії з роботодавцями
·    Начальник відділу – Стадник Наталія Миколаївна - 9.00-12.30, 13.30-18.00
·    Головний спеціаліст - Лайко Галина Олексіївна - 9.00-13.30, 14.30-18.00
·    Головний спеціаліст- Коваленко Рената Вікторівна -9.00-13.00, 14.00-18.00
Телефон: 2-48-32

Як зареєструвати трудовий договір між працівником і фізичною особою?


Реєстрація трудових договорів між працівником і фізичною особою
Порядок реєстрації трудових договорів між працівником і фізичною особою поширюється на фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг.
Укладений у письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою у трьох примірниках фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.
У разі коли інтереси  фізичної особи представляє за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа, така особа повинна подати на реєстрацію укладений між працівником і фізичною особою трудовий договір до державної служби зайнятості за місцем проживання фізичної особи.
При реєстрації трудового договору сторони повинні пред’являти паспорт та подавати такі документи:
·    Фізична особа - підприємець:
o    свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця,
o    довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру (за наявності),
o    Фізична особа, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням  послуг, - довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру (за наявності).
·    Працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи:
o    трудову книжку,
o    довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру (за наявності).
·    Особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки:
o    довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру (за наявності).
У разі реєстрації трудового договору особою, уповноваженою нотаріальним дорученням фізичною особою, така особа повинна пред’являти паспорт та подати:
·    оригінал та належним чином завірену копію нотаріального доручення, а також документи Фізичної особи – підприємця.

У випадку відсутності працівника при проведенні державної реєстрації трудового договору фізична особа (або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа) повинна пред’явити паспорт та подавати такі документи:
·    фізична особа – підприємець:
o    підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально посвідченим підписом працівника,
o    свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця,
o    довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру (за наявності), копію такої довідки, виданої працівникові (за наявності), його трудову книжку (за наявності).
·    фізична особа, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг:
o    підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально засвідченим підписом працівника,
o    довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру (за наявності), копію такої довідки, виданої працівникові, його трудову книжку (за наявності).

Відповідальна особа центру зайнятості в день подання фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) трудового договору, а в разі відсутності працівника при проведенні реєстрації трудового договору – в день подання фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) відповідних документів, реєструє його у книзі реєстрації, і ставить дату його реєстрації.

Якщо працівник був відсутній при проведенні державної реєстрації трудового договору, відповідальна особа центру зайнятості повертає фізичній особі (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) два примірники трудового договору з відміткою про реєстрацію.
Фізична особа зобов’язана вручити під розписку працівникові один примірник зареєстрованого трудового договору протягом трьох робочих днів з дня його надходження, про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації, а також повернути йому трудову книжку із записом про прийняття на роботу.
У разі закінчення строку трудового договору або припинення його дії достроково в трудовому договорі фізична особа робить запис про підстави його припинення з посиланням на відповідні статті КЗпП України, про що сторони сповіщають центр зайнятості, який зареєстрував трудовий договір.
Відповідальна особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів повинна зняти трудовий договір з реєстрації, про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації трудових договорів.
Зняття з реєстрації трудового договору у разі його розірвання за ініціативою фізичної особи у випадках, визначених Кодексом законів про працю України, за відсутності працівника, провадиться протягом трьох робочих днів, за умови подання фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою):
·    примірника трудового договору,
·    заяви про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати звільнення з роботи працівника та підстав розірвання зазначеного договору,
·    копії документів, що підтверджують:
o    надсилання працівникові повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). У разі коли поштове відправлення неможливе, подаються копії підтвердних документів,
o    проведення передбаченого законодавством розрахунку з працівником або копії платіжної відомості із зазначенням суми депонованої заробітної плати.
У цьому випадку центр зайнятості повідомляє працівника про зняття з реєстрації трудового договору.
За зверненням працівника, який не був присутній під час зняття трудового договору з реєстрації, посадова особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів з дня такого звернення робить відповідну відмітку у виданому йому примірнику трудового договору та засвідчує у трудовій книжці запис про звільнення з роботи, внесений фізичною особою.
Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести записи до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи.
Посадова особа центру зайнятості підтверджує особистим підписом записи, унесені фізичною особою до трудової книжки працівника, і засвідчує їх печаткою.
Посадова особа центру зайнятості повинна ознайомити присутні сторони або сторону під підпис у журналі щодо порядку реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки працівника та її зберігання.

Графік роботи відділу взаємодії з роботодавцями
·    Начальник відділу – Стадник Наталія Миколаївна - 9.00-12.30, 13.30-18.00
·    Головний спеціаліст - Лайко Галина Олексіївна - 9.00-13.30, 14.30-18.00
·    Головний спеціаліст- Коваленко Рената Вікторівна -9.00-13.00, 14.00-18.00
Телефон: 2-48-32

Як організувати громадські роботи?


В період перебування незайнятих громадян на обліку в центрі зайнятості вони можуть брати участь в оплачуваних громадських роботах у роботодавців на спеціально створених для цього тимчасових робочих місцях.
Оплачувані громадські роботи повинні мати суспільно корисну спрямованість, відповідати потребам регіону та сприяти його соціальному розвитку.
Особи, зареєстровані як безробітні, залучаються до оплачуваних громадських робіт на строк, що сумарно не перевищує 180 днів у межах календарного року.
Порядок організації  та проведення оплачуваних громадських робіт:
·    укласти договір між центром зайнятості та роботодавцем про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт;
·    видати наказ по підприємству про прийняття безробітного на громадські роботи;
·    укласти договір на проведення громадських робіт між приємством та безробітним ;
·    заповнити корінець направлення безробітного на громадські роботи та повернути в центр зайнятості протягом 3-х днів після направлення;
·    щомісячно (1 числа) подавати в центр зайнятості довідку про фактично відпрацьований час та про нараховану заробітну плату;
·    після закінчення робіт видати наказ про звільнення і повідомити центр зайнятості протягом 3-х днів.
На осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю, про зайнятість населення, іншими нормативно-правовими актами.
За безробітними у період участі в громадських роботах зберігається виплата допомоги по безробіттю.
Фінансування оплачуваних громадських робіт може здійснюватись за рахунок коштів роботодавців, місцевих бюджетів, Фонду та інших джерел.

Графік роботи відділу взаємодії з роботодавцями
·    Начальник відділу – Стадник Наталія Миколаївна - 9.00-12.30, 13.30-18.00
·    Головний спеціаліст - Лайко Галина Олексіївна - 9.00-13.30, 14.30-18.00
·    Головний спеціаліст- Коваленко Рената Вікторівна -9.00-13.00, 14.00-18.00
Телефон: 2-48-32